Pravidlá a metodika

Základný príncip kin-ballu

Kin-ball je kolektívna pohybová hra, ktorá vznikla v Kanade na konci osemdesiatych rokov minulého storočia. Dnes je populárnou pohybovou aktivitou pre obe pohlavia na hodinách telesnej výchovy vo viacerých krajinách, ale teší sa obľube aj v starších vekových kategóriách. Jeho osobitým prínosom je, že základné pohybové schopnosti, motorické zručnosti, interpersonálne a postojové kompetencie sa rozvíjajú prirodzeným, nenásilným a zábavným spôsobom a vďaka silnému emocionálnemu náboju má výrazne motivačný charakter.

 

Oficiálne pravidlá kin-ballu (SK verzia: február 2022)

Stručné pravidlá kin-ballu pre nesúťažnú hru (SK verzia: 2021)

Inštruktážny manuál k hre kin-ball (CZ verzia: 5, september 2012)

Manuál rozhodcu – trieda C (CZ, Level 1, podľa kritérií IKBF)

Signály rozhodcu (CZ – EN)

Manuál organizácie turnaja (CZ verzia: 7, jún 2013)

Dvojminútová prezentácia kin-ballu (CZ – EN)


poznámka: zdroj materiálov v češtine „Český svaz kin-ballu“ www.kin-ball.cz

 

Video inštruktáž hry

Videoinstruktáž 1/3 Videoinstruktáž 2/3 Videoinstruktáž 3/3
Video inštruktáž hry 1/3 Video inštruktáž hry 2/3 Video inštruktáž hry 3/3

 

Inštruktážne videá

Video inštruktáž hry pre II. stupeň základných škôl (anglicky) Ako správne nafúkať loptu Ako zašiť loptu
Video inštruktáž hry pre
II. stupeň základných škôl
(anglicky)
Ako správne nafúkať loptu Ako zašiť loptu

Metodická kniha – „Kin-ballový trénink“

V roku 2014 bola vydaná metodická kniha „Kin-ballový trénink“ pre trénerov, inštruktorov a učiteľov telesnej výchovy.

Metodická kniha – „Kin-ballový trénink“Metodická kniha – „Kin-ballový trénink“

Po mnohých rokoch skúsenosti trénerskej práce, organizácie prípravných kurzov a seminárov pre hráčov a trénerov, vznikla potreba zjednotiť spôsoby rozcvičenia, spôsoby nácviku hier, technických a taktických prvkov. Taký bol cieľ a zmysel vzniku tejto knihy, ktorá bude vaším sprievodcom pri zvládaní náročnejších úsekov hry a zároveň ponúkne pomoc pri plánovaní výukových kurzov, ktoré sa ľahko dajú nastaviť pre rôzne úrovne hry.

Hry

Buldog Indiana Jones Monster Truck
hra: Buldog (MM 2.) hra: Indiana Jones (MM 3.)

hra: Monster Truck (MM 24.)

T Rex - mama Vlak

 

hra: T Rex – mama (MM 13.) hra: Vlak (MM 1.)

 


MM – Metodický materiál č. XX

Telesná výchova & Šport 2014/4, metodická príloha o kin-balle

Zdroj: Vedecký a odborný recenzovaný časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport
Časopis: Telesná výchova & Šport 2014/4 • Registračné číslo: 387/91 • ISSN 1335-2245 • ročník XXIV
Autor: Mgr. Gabriela Olosová, FTVŠ UK Bratislava
Dátum: 2014/10 • Zadané do tlače: 27.10.2014
Časopis: Telesná výchova & Šport 2014/4: metodická príloha o kin-balle obálka časopisu vnútro časopisu

Vedecký a odborný recenzovaný časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport publikoval vo svojom štvrťročníku metodickú prílohu o kin-balle.