Rozhodcovia


Ideálna mládežnícka aktivita a Slovenská kin-ballová federácia sú oficiálnymi členmi medzinárodnej kin-ballovej federácie IKBF a sú výhradnými zriaďovateľmi, vlastníkmi, usporiadateľmi a organizátormi kin-ballových súťaží všetkých tried pre Slovensko, ktoré sa riadia pravidlami vydanými medzinárodnou kin-ballovou federáciou IKBF.

Úrovne rozhodcov podľa IKBF:
Level 1 – Oprávňuje k rozhodovaniu zápasov na celoštátnej úrovni s výnimkou majstrovstiev republiky.
Level 2 – Oprávňuje k rozhodovaniu zápasov na celoštátnej a medzinárodnej úrovni vrátane majstrovstiev republiky. Neumožňuje rozhodovanie zápasov na Majstrovstvách Európy alebo Majstrovstvách sveta.
Level 3 – Oprávňuje k rozhodovaniu zápasov na všetkých úrovniach, vrátane Majstrovstiev Európy alebo Majstrovstiev sveta.

Uvedené úrovne rozhodcov platia pre súťaže organizované IMA/SKF (Level 1) a pre všetky súťaže v rámci SR a medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou kin-ballovou federáciou IKBF (Level 2 a 3). Predpokladom získania týchto troch tried je overenie vedomostí a zručností skúškou podľa kritérií IKBF.

24. Apríla 2016 sa uskutočnilo medzinárodné školenie rozhodcov úrovne 2 podľa kritérií IKBF (Referee level 2)
v Pardubiciach, Česká republika. Školiteľom bol hlavný metodik IKBF Pierre-Julien Hamel. fotogaléria

Slovenskými rozhodcami, ktorí úspešne splnili kritériá IKBF pre úroveň 2 (Referee level 2) sú:
Vladimír Manas, Ondrej Bielik, Aurel Bitter a Juraj Gacho

Rozhodcovia kin-ballu na Slovensku
Na fotke: Vladimír Manas, Ondrej Bielik, Marek Pospíchal, Aurel Bitter, Juraj Gacho a Pierre-Julien Hamel (17.10.2015)

17. Októbra 2015 sa uskutočnilo medzinárodné školenie rozhodcov úrovne 1 podľa kritérií IKBF (Referee level 1)
v Hradci Kralové, Česká republika. Školiteľom bol hlavný metodik IKBF Pierre-Julien Hamel. fotogaléria

Slovenskými rozhodcami, ktorí úspešne splnili kritériá IKBF pre úroveň 1 (Referee level 1) sú:
Vladimír Manas, Ondrej Bielik, Marek Pospíchal, Aurel Bitter a Juraj Gacho