Rozhodcovia


Ideálna mládežnícka aktivita a Slovenská kin-ballová federácia sú oficiálnymi členmi medzinárodnej kin-ballovej federácie IKBF a sú výhradnými zriaďovateľmi, vlastníkmi, usporiadateľmi a organizátormi kin-ballových súťaží všetkých tried pre Slovensko, ktoré sa riadia pravidlami vydanými medzinárodnou kin-ballovou federáciou IKBF.

Úrovne rozhodcov podľa IKBF:

Level 1
– Oprávňuje k rozhodovaniu zápasov na celoštátnej úrovni s výnimkou majstrovstiev republiky.

Level 2
– Oprávňuje k rozhodovaniu zápasov na celoštátnej a medzinárodnej úrovni vrátane majstrovstiev republiky. Neumožňuje rozhodovanie zápasov na Majstrovstvách Európy alebo Majstrovstvách sveta.

Level 3
– Oprávňuje k rozhodovaniu zápasov na všetkých úrovniach, vrátane Majstrovstiev Európy alebo Majstrovstiev sveta.

Uvedené úrovne rozhodcov platia pre súťaže organizované IMA/SKF (Level 1) a pre všetky súťaže v rámci SR a medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou kin-ballovou federáciou IKBF (Level 2 a 3). Predpokladom získania týchto troch tried je overenie vedomostí a zručností skúškou podľa kritérií IKBF.

ŠKOLENIA ROZHODCOV

24. Apríla 2016 sa uskutočnilo medzinárodné školenie rozhodcov úrovne 2 podľa kritérií IKBF (Referee level 2)
v Pardubiciach, Česká republika. Školiteľom bol hlavný metodik IKBF Pierre-Julien Hamel. fotogaléria

Slovenskými rozhodcami, ktorí úspešne splnili kritériá IKBF pre úroveň 2 (Referee level 2) sú:
Vladimír Manas, Ondrej Bielik, Aurel Bitter a Juraj Gacho

Rozhodcovia kin-ballu na Slovensku
Na fotke: Vladimír Manas, Ondrej Bielik, Marek Pospíchal, Aurel Bitter, Juraj Gacho a Pierre-Julien Hamel (17.10.2015)

17. Októbra 2015 sa uskutočnilo medzinárodné školenie rozhodcov úrovne 1 podľa kritérií IKBF (Referee level 1)
v Hradci Kralové, Česká republika. Školiteľom bol hlavný metodik IKBF Pierre-Julien Hamel. fotogaléria

Slovenskými rozhodcami, ktorí úspešne splnili kritériá IKBF pre úroveň 1 (Referee level 1) sú:
Vladimír Manas, Ondrej Bielik, Marek Pospíchal, Aurel Bitter a Juraj Gacho

SIGNÁLY ROZHODCU

Inštruktážne video Signály rozhodcu nájdete na YouTube: https://youtu.be/y8Qu_inJYco

KIN-BALL Signály rozhodcu / KIN-BALL Referee signals

Kin-ball Signály rozhodcu / Referee signals

SIGNÁLY ROZHODCU (SK)


Použitie rozhodcovských pások:

• Modrá páska je na zápästí ľavej ruky.
Biela/šedá páska je na zápästí pravej ruky.
Čiernu pásku predstavuje čierny rukáv oficiálneho rozhodcovského dresu (pás na pravom ramene).

Kin-ball - Použitie rozhodcovských pások

POSTUPY ROZHODCU

Celý proces sa skladá z ôsmich krokov, ktoré musia byť rozhodcom vykonané v tomto presnom poradí.

1. Rozhodca musí byť na správnom mieste
(rozhodca stojí 2-3 metre od lopty, v pravom uhle k podávajúcemu, pokrčený v kolenách, sklonený trup)

2. Rozhodca píska začiatok hry, podanie
(ruka ukazuje na loptu, píska dvakrát, píšťalka zreteľne odlíši dva zvuky)

3. Rozhodca opakuje farbu
(rozhodca musí farbu opakovať nahlas, tak aby ju každý hráč zreteľne počul)

4. Rozhodca píska chyby
(rozhodca sa musí po hracej ploche pohybovať rýchlo, behať tak, aby vždy stál blízko lopty (2 až 3 metre), ihneď ako identifikuje chybu, píska raz, aby zastavil hru)

5. Rozhodca signalizuje a oznamuje chybu
(vykoná signál chyby a zároveň nahlas oznámi druh chyby, pri tom musí byť obrátený čelom ku zapisovateľovi skóre, následne ukáže na pásku vo farbe tímu, ktorý sa chyby dopustil)

6. Rozhodca má loptu pod kontrolou
(pri chybe rozhodca rýchlo prevezme kontrolu nad loptou (beží pre ňu))

7. Rozhodca dá loptu na miesto, kde došlo k chybe
(rozhodca umiestňuje loptu tam kde bola, keď došlo k chybe)

8. Rozhodca kontroluje zapisovateľa skóre
(rozhodca musí overiť, že zapisovateľ skóre dáva body správnym tímom a potvrdiť správnosť skóre)

(Rozhodca pokračuje v postupe riadenia hry od bodu jedna až do konca hry.)

SIGNÁLY ROZHODCU (SK)

Vysvetlenie pravidla: Rovnaký hráč (pohlavie) odpálil dvakrát (SK)

Manuál rozhodcu – trieda C (CZ, Level 1, podľa kritérií IKBF)

Signály rozhodcu (CZ – EN)

Aké sú oficiálne farby pri určení tímu?

Oficiálne farby IKBF pri určení tímu v kin-balle sú modrá, šedá a čierna. Vzhľadom na zvukovú podobnosť slov šedá a čierna v češtine a častú zámenu týchto slov/farieb pri turnajoch používame aj my na Slovensku farbu „biela” namiesto „šedá”. Zvukovú podobnosť slov majú aj v Japonsku, kde používajú farbu „ružová” namiesto „modrá”, nakoľko v japončine znie modrá veľmi podobne ako šedá. Na medzinárodných turnajoch tento problém nevzniká, pretože určenie sa hlási vždy po francúzsky: bleu – modrá, gris – šedá, noir – čierna. Na vami organizovaných oblastných turnajoch môžete používať pri určení iné farby, napríklad aj vzhľadom na to aké máte rozlišovacie dresy k dispozícií.

Oficiálne farby IKBF pri určení v jednotlivých jazykoch:

  slovensky           modrá         šedá         čierna
  francúzsky
          bleu         gris         noir
  anglicky           blue         grey         black
  španielsky           azul         gris         negro
  nemecky           blau         grau         schwarz
  česky           modrá         šedá         černá


Čo znamená slovo Omnikin?

Slovo Omnikin je akronym zložený zo začiatočných písmen latinského slova OMNISvšetko a latinského slova KINESISpohyb. Prekladáme ho vo význame: Všetko v pohybe.
Omnikin® je zároveň aj registrovanou ochrannou známkou.


Čo znamená slovo Kin-ball?

Slovo Kin-ball je tiež akronym zložený zo začiatočných písmen latinského slova KINESISpohyb a anglického slova BALLlopta. Prekladáme ho vo význame: Lopta v pohybe.
Kin-ball® je zároveň aj registrovanou ochrannou známkou.


Kedy vznikol Kin-ball?

Kin-ball je tímový šport, ktorý vytvoril v kanadskom Quebecu profesor telesnej výchovy Mario Demers v roku 1986.
Kin-ball má tridsať rokov.