Ako získať loptu


Intenzívne pokračujeme v rozširovaní kin-ballu na Slovensku. Pretože lopty dovážame z ČR, snažíme sa vytvárať hromadné objednávky, aby nás doprava vyšla lacnejšie.

Kin-ballová lopta

Pri rozvoji kin-ballu vám ponúkame dve možnosti:

 

1. Zakúpenie si lopty a kompresora

Cena tejto zostavy je 340 €.
Dodávateľ pre strednú Európu je jediná firma Jipast.cz. Preto ak si pozriete ceny na stránke Jipast.cz:
http://eshop.jipast.cz/sportovni-hry/kin-ball.htm a http://eshop.jipast.cz/sportovni-hry/doplnky.htm
zistíte, že kompresor s loptou vychádza až 365 €.
Keďže kupujeme väčšie množstvo, vybavili sme s dodávateľom cenu 340 €.

 

2. Ak nemáte finančné prostriedky na zakúpenie lopty

Vieme, že v súčasnej dobe je ťažké nájsť finančné prostriedky pre nový šport pre deti a mládež. Z tohto dôvodu prinášame ponuku pre záujemcov, ktorých Kin-ball zaujal a chcú ho učiť deti a mládež ďalej.
Preto ak nemáte finančné prostriedky na zakúpenie lopty, máte možnosť založiť základný kolektív (ZK) s minimálne 20 deťmi, ktoré budú členmi našej organizácie Ideálna Mládežnícka Aktivita – IMA.
Namiesto úvodnej dotácie (ktorá sa spomína v grantovom programe IMA) dostanete do bezplatnej výpožičky loptu s kompresorom.

Vytvorenie Základného kolektívu IMA zahŕňa:
• vypísanie základných údajov, cieľov a nahratie členskej základne do systému Vivant,
  (detailný postup Vám pošleme po prejavení záujmu),
• vytlačenie hárku členov a po podpísaní zaslať na RKC IMA,
• zaplatenie členského príspevku vo výške 1,- € na dieťa do 15 r., alebo 2,- € mládež, vo veku 16 – 30 r.
  členský príspevok je na celý kalendárny rok,
• propagovať svoju činnosť prostredníctvom podstránky nášho webu www.ima.sk, ktorú si sami môžete editovať.

A potom už len pravidelne hrať.

ZK nasledujúci rok, po obnovení členstva, môžu v zmysle grantového systému IMA požiadať o dotáciu, alebo zapožičanie ďalšej lopty, či iné vybavenie ku hre Kin-ball. Pravdaže lopta s kompresorom z predchádzajúceho roku, ostáva naďalej v zápožičke ZK. Po piatich rokoch zapožičaný materiál ostáva natrvalo k dispozícii ZK IMA.

Mgr. Aurel Bitter
tajomník 
Republikové koordinačné centrum
Ideálna mládežnícka aktivita
Račianska 66, 831 02 Bratislava
www.ima.sk
ima@ima.sk

Tvorba ZK IMA Kin-ball
Grantový program IMA

Kin-ballová lopta priemeru 122 cm

Zapožičanie materiálu

Vybavenie na hru

Prezentácie kin-ballu na školách

Prezentácie kin-ballu na podujatiach

Už hráme kin-ball