Už hráme kin-ball

Už hráme Kin-ball - Google MAPS

ZŠ Sokolíkova 2, Bratislava • pilotný projektturnaj 2015
ZŠ Turnianska 10, Bratislava
BENI klub, Bratislava, občianske združenie
ZŠ Lozorno
ZŠ Prakovce
ZŠ J. A. Komenského, Revúca • kin-ball začalzskomre.sk/sk/kinball
ZŠ Golianova, Banská Bystrica
ZŠ Komenského 2, Vrbové • zskomvrbove.edu.sk fotowww.mvknovemesto.skBRONZ z Francúzska
Gymnázium Karola Štúra, Modra
ZŠ Pliešovce • zspliesovce.edupage.sk foto foto foto
ZŠ Podhorany pri Nitre
ZŠ Nálepkovo • foto
ZŠ Družstevná pri Hornáde • foto
ZŠ Kvačany
Gymnázium Hlinská 29, Žilina • www.gymza.skKin-ball kemp fotoVráťme šport do škôl 2017 foto facebook video
Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava
Spojená škola (ZŠ a OA) Svidník • www.spojenaskolask.sk
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové
CVČ Domino, Nitra
ZŠ Záhorská Ves
Skauti – Sereď
ZŠ Jána Hollého, Šaľa
ZŠ Veľké Leváre
Gymnázium Skalica
SOŠ Veterinárna Nitra
SOŠ Stavebná Žilina • www.sosstavebna.sk
ZŠ Záhorácka 95, Malacky
ZŠ Považany
Špeciálna ZŠ, Odborárska 2, Košice
ZŠ Podvysoká
ZŠ Rudňany • zsrudnany1.edupage.org foto
ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM, Dvory nad Žitavou • foto
ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto
ZŠ SNP, Šurany
CVČ Mladosť, Šurany
CVČ Junior, Banská Bystrica
ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
ZŠ Bánov • foto foto
ZŠ Jakubov • www.zsjakubov.sk
ZŠ Kulíškova 8, Bratislava
ZŠ Veľké Úľany • foto
ZŠ Horné Saliby
ZŠ Hlinné
ZŠ Slatina nad Bebravou • foto
ZŠ Jelka
ZŠ Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice • foto
ZŠ Sačurov • foto
ZŠ Ul. Jahodnícka 1, Martin
ZŠ Mojmírova 98, Piešťany
ZŠ Solčany
ZŠ Turany
ZŠ Stráňavy
ZŠ Turie • foto
ZŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
Spojená škola Sečovce, Kollárová 17
Gymnázium Stropkov
Gymnázium Tvrdošín • foto
Stredná zdravotnícka škola Tajovského 24, Banská Bystrica
ZŠ Školská 1, Fiľakovo
ZŠ Jaslovské Bohunice
ZŠ T. G. Masaryka, Ľubietová
Cirkevná ZŠ Žofie Bosniakovej, Šurany • foto
Súkromná ZŠ, Ul. SNP 96, Nová Dubnica
ZŠ Ul. Jozefa Kronera 25, Martin
ZŠ Holubyho 15, Piešťany
ZŠ Školská 29, Bánovce nad Bebravou
ZŠ Veľké Kostoľany • foto
ZŠ Kežmarská 30, Košice
ZŠ Hrnčiarovce nad Parnou
Stredná odborná škola drevárska, Topoľčany
ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta
Gymnázium Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
ZŠ Spišský Hrušov
ZŠ Liptovský Ján
ZŠ Žaškov • foto
ZŠ Sečovská Polianka
ZŠ Pusté Úľany • foto
Súkromná ZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov
CVČ Kežmarok, Ul. Gen. Štefánika 47
ZŠ Hlavná 787/25, Zlaté Klasy
ZŠ A. Duchnoviča, Ulič • foto
ZŠ M.R.Štefánika, Piešťany
ZŠ Staškov
ZŠ Ždaňa
ZŠ Bystré
ZŠ Borský Mikuláš
ZŠ Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 7, Trstená
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov
SOŠ poľnohospodárstva a služieb vidieku v Žiline
ZŠ Pohraničná 9, Komárno
Súkromná ZŠ, Kysucká 14, Senec
Cirkevná ZŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina
Súkromná ZŠ, Ružová 14, Banská Bystrica
ZŠ Košťany nad Turcom
ZŠ Prokofievova 5, Bratislava
ZŠ Sadová 620, Senica
ZŠ Komenského 3, Bernolákovo
ZŠ Tbiliská, Bratislava
Združenie SIA Michalovce v úzkej spolupráci so ZŠ Okružná 17, Michalovce
ZŠ Branč
ZŠ Vlčany
ZŠ Lesnícka 1, Prešov
ZŠ Námestie slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava
ZŠ Vazovova, Bratislava
ZŠ Ulica mieru 1235, Bytča
ZŠ Orešie 3, Pezinok
ZŠ Jána Amosa Komenského, Komárno
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové

posledná aktualizácia: December 2019

Pridáte sa? V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: info@kin-ball.sk

Ak hľadáte kontakty na osoby zo škôl alebo klubov zverejnených v tomto zozname za účelom organizovania spoločných turnajov alebo tréningov vo vašom okolí, resp. regióne, tak môžete písať na info@kin-ball.sk a my im Váš mail prepošleme.

Prezentácie kin-ballu na školách

Kin-ballová akadémia

Ako získať loptu