Kontakt

Slovenská kin-ballová federácia

E-mail: info@kin-ball.sk

Facebook: Slovenská kin-ballová federácia

YouTube: Slovenská kin-ballová federácia

Kontaktná adresa:

Slovenská kin-ballová federácia
Kukučínova 50
Bratislava
831 02
www.kin-ball.sk

Kontaktná adresa:

IMA – Ideálna mládežnícka aktivita
Račianska 66
Bratislava
831 02
www.ima.sk

Stanovy Slovenskej kin-ballovej federácie sú zaregistrované MV-SR 24.4.2014, pod číslom VVS/1-900/90-43707.

Predsedníctvo Slovenskej kin-ballovej federácie
Predseda: Bc. Marek Pospíchal
Podpredseda: Mgr. Aurel Bitter
Členovia predsedníctva:
1.  Ing. Vladimír Manas
2.  Mgr. Ivor Dian
3.  Ing. Vladimíra Györffyová
4.  Ondrej Bielik
5.  Ivan Galamboš 

CERTIFIKÁT pre IMA
Tento dokument potvrdzuje, že Ideálna mládežnícka aktivita je oficiálne uznaným členom medzinárodnej kin-ballovej federácie IKBF so všetkými právami a privilégiami.
CERTIFIKÁT pre SKF
Tento dokument potvrdzuje, že Slovenská kin-ballová federácia je oficiálne uznaným členom medzinárodnej kin-ballovej federácie IKBF so všetkými právami a privilégiami.

Ideálna mládežnícka aktivita a Slovenská kin-ballová federácia sú oficiálne uznanými členmi medzinárodnej kin-ballovej federácie IKBF so všetkými právami a privilégiami, a sú výhradnými zriaďovateľmi, vlastníkmi, usporiadateľmi a organizátormi kin-ballových súťaží všetkých tried pre Slovensko, ktoré sa riadia pravidlami vydanými medzinárodnou kin-ballovou federáciou IKBF.

Kin-ball na Slovensku

Kin-ball vo svete