Kin-ball pre školy

Vážený pán / pani,

obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc a podporu pri uvedení nového športu na Slovensku. Loptová hra kin-ball vznikla v Kanade z podnetu vlády na vytvorenie novej športovej disciplíny pre deti, mládež a dospelých s tým, aby hra bola dynamická, psychologicky podnietila jedinca na pohyb a hlavne, aby bola motivujúca a zábavná. Hra je už zastúpená v mnohých štátoch celého sveta a zaznamenáva veľa úspechov v práci pedagógov i trénerov.

Počas jari 2014 sme dokončili registráciu Slovenskej kin-ballovej federácie a podpísali sme zmluvy s Medzinárodnou federáciou kin-ballu o zastúpení tohto športu na Slovensku.

V novembri 2015 sa podarilo Ideálnej mládežníckej aktivite akreditovať kin-ball ako program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“, kliknite pre viac informácií.

A vo februári 2017 sa podarilo Ideálnej mládežníckej aktivite akreditovať kin-ball ako program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy II“, kliknite pre viac informácií.

Radi by sme Vás požiadali o spoluprácu a ponúkli ukážkovú hodinu pre deti a pedagógov na vašej škole.
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: info@kin-ball.sk

Kin-ball z pohľadu telocvikára. Ako skúsiť hru na hodine TV?
https://www.telocvikari.sk/chcete-skusit-kinball-vasej-skole/

 

Ponuka pre vašu školu Ako získať loptu

Intenzívne pokračujeme v rozširovaní kin-ballu na Slovensku. Niekoľko škôl už prejavilo záujem o loptu a kompresor. Pretože lopty dovážame z ČR, snažíme sa vytvárať hromadné objednávky, aby nás doprava vyšla lacnejšie.

Pri rozvoji kin-ballu vám ponúkame dve možnosti:

 

1. Zakúpenie si lopty a kompresora

Cena tejto zostavy je 340 €.
Dodávateľ pre strednú Európu je jediná firma Jipast.cz. Preto ak si pozriete ceny na stránke Jipast.cz:
http://eshop.jipast.cz/sportovni-hry/kin-ball.htm a http://eshop.jipast.cz/sportovni-hry/doplnky.htm
zistíte, že kompresor s loptou vychádza až 365 €.
Keďže kupujeme väčšie množstvo, vybavili sme s dodávateľom cenu 340 €.

 

2. Ak nemáte finančné prostriedky na zakúpenie lopty

Vieme, že v súčasnej dobe je ťažké nájsť finančné prostriedky pre nový šport pre deti a mládež. Z tohto dôvodu prinášame ponuku pre záujemcov, ktorých Kin-ball zaujal a chcú ho učiť deti a mládež ďalej.
Preto ak nemáte finančné prostriedky na zakúpenie lopty, máte možnosť založiť základný kolektív (ZK) s minimálne 20 deťmi, ktoré budú členmi našej organizácie Ideálna Mládežnícka Aktivita – IMA.
Namiesto úvodnej dotácie (ktorá sa spomína v grantovom programe IMA) dostanete do bezplatnej výpožičky loptu s kompresorom.

Vytvorenie Základného kolektívu IMA zahŕňa:
• vypísanie základných údajov, cieľov a nahratie členskej základne do systému Vivant,
  (detailný postup Vám pošleme po prejavení záujmu),
• vytlačenie hárku členov a po podpísaní zaslať na RKC IMA,
• zaplatenie členského príspevku vo výške 1,- € na dieťa do 15 r., alebo 2,- € mládež, vo veku 16 – 30 r.
  členský príspevok je na celý kalendárny rok,
• propagovať svoju činnosť prostredníctvom podstránky nášho webu www.ima.sk, ktorú si sami môžete editovať.

A potom už len pravidelne hrať.

ZK nasledujúci rok, po obnovení členstva, môžu v zmysle grantového systému IMA požiadať o dotáciu, alebo zapožičanie ďalšej lopty, či iné vybavenie ku hre Kin-ball. Pravdaže lopta s kompresorom z predchádzajúceho roku, ostáva naďalej v zápožičke ZK. Po piatich rokoch zapožičaný materiál ostáva natrvalo k dispozícii ZK IMA.

Mgr. Aurel Bitter
tajomník 
Republikové koordinačné centrum
Ideálna mládežnícka aktivita
Račianska 66, 831 02 Bratislava
www.ima.sk
ima@ima.sk

Tvorba ZK IMA Kin-ball
Grantový program IMA

Kin-ballová lopta priemeru 122 cm

 

Vybavenie na hru

Prezentácie kin-ballu na školách

Už hráme kin-ball

Kin-ballová akadémia

Zapožičanie materiálu

Vráťme šport do škôl 2017 – aktivita: Kin-ball kemp

Vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja a projektovej výzve Vráťme šport do škôl 2017 zorganizovala Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD. z Gymnázia Hlinská v Žiline propagačno-metodicko-súťažnú aktivitu Kin-ball kemp.

Vráťme šport do škôl 2017 – aktivita: Kin-ball kemp

CERTIFIKÁT pre SKF
Tento dokument potvrdzuje, že Slovenská kin-ballová federácia je oficiálne uznaným členom medzinárodnej kin-ballovej federácie IKBF so všetkými právami a privilégiami.

Slovenská kin-ballová federácia je oficiálne uznaným členom medzinárodnej kin-ballovej federácie IKBF so všetkými právami a privilégiami, a je výhradným zriaďovateľom, vlastníkom, usporiadateľom a organizátorom kin-ballových súťaží všetkých tried pre Slovensko, ktoré sa riadia pravidlami vydanými medzinárodnou kin-ballovou federáciou IKBF.

 

Minister školstva Juraj Draxler a kin-ballová lopta

 

Minister Draxler slávnostne otvoril novú
školu pri Revúcej

Zdroj a foto: TASR
Dátum zverejnenia: 2015/10/06
Stránka: http://www.minedu.sk/minister-draxler-slavnostne-otvoril-novu-skolu-pri-revucej/
Stránka: printscreen web stránky

Minister školstva Juraj Draxler počas slávnostného otvárania novej školy
05. októbra 2015 mal možnosť spoznať kin-ballovú loptu.

Inštruktážne videá pre školy

Video inštruktáž hry pre II. stupeň základných škôl (anglicky) Ako nafúkať loptu (anglicky) Ako zašiť loptu
Video inštruktáž hry pre
II. stupeň základných škôl
(anglicky)
Ako nafúkať loptu
(anglicky)
Ako zašiť loptu

 

Metodická kniha – „Kin-ballový trénink“

V roku 2014 bola vydaná metodická kniha „Kin-ballový trénink“ pre trénerov, inštruktorov a učiteľov telesnej výchovy.

Metodická kniha – „Kin-ballový trénink“Metodická kniha – „Kin-ballový trénink“

Po mnohých rokoch skúsenosti trénerskej práce, organizácie prípravných kurzov a seminárov pre hráčov a trénerov, vznikla potreba zjednotiť spôsoby rozcvičenia, spôsoby nácviku hier, technických a taktických prvkov. Taký bol cieľ a zmysel vzniku tejto knihy, ktorá bude vaším sprievodcom pri zvládaní náročnejších úsekov hry a zároveň ponúkne pomoc pri plánovaní výukových kurzov, ktoré sa ľahko dajú nastaviť pre rôzne úrovne hry.

Telesná výchova & Šport 2014/4, metodická príloha o kin-balle

Zdroj: Vedecký a odborný recenzovaný časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport
Časopis: Telesná výchova & Šport 2014/4 • Registračné číslo: 387/91 • ISSN 1335-2245 • ročník XXIV
Autor: Mgr. Gabriela Olosová, FTVŠ UK Bratislava
Dátum: 2014/10 • Zadané do tlače: 27.10.2014
Časopis: Telesná výchova & Šport 2014/4: metodická príloha o kin-balle obálka časopisu vnútro časopisu

Vedecký a odborný recenzovaný časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport publikoval vo svojom štvrťročníku metodickú prílohu o kin-balle.

Štúdia Alabamskej Auburn Univerzity o kin-balle

Štúdia Alabamskej Auburn Univerzity, ktorá ukazuje, že kin-ball je na pohyb najnáročnejšia športová kolektívna hra, kde všetci hráči musia byť v pohybe najmenej 72 % času samotnej hry.

Týmto bolo splnené jedno zo zadania kanadskej vlády. Nová športová kolektívna hra musí byť nielen atraktívna pre mládež, ale musí také donútiť k pohybu všetkých hráčov na ihrisku bez výnimky. Zo samotných pravidiel kin-ballu vyplýva, že z hry nie je možné nikoho strategicky vylúčiť, všetci sa neustále musia zúčastňovať všetkých herných situácii.

Originál Štúdia Auburn Univerzity o kin-balle (v angličtine)