Predstavenie hry kin-ball

Kin-ball

Kin-ball je šport, ktorý vznikol v Kanade na konci osemdesiatych rokov minulého storočia – jedná sa teda o relatívne mladý šport, a napriek tomu sa v tomto športovom odvetví už konajú Majstrovstvá sveta. Nasledujúce predstavenie kin-ballu odpovie aj na otázku: „Ako je možné, že takto mladý šport je tak úspešný“?


Podmienky pre vznik kin-ballu

Kanadská populácia trpí tradičnými neduhmi aké prináša civilizácie, zvlášť potom život vo veľkých mestách. Je všeobecne známe, že medzi hlavné príčiny takzvaných civilizačných chorôb patria nevhodné stravovacie návyky, nedostatok pohybu a všadeprítomný stres. Aj preto v moderných a vyspelých spoločnostiach existuje šport, ktorý nahrádza všeobecný nedostatok pohybu a zároveň pomáha v uvoľňovaní stresu.

Kanadská vláda sa neuspokojila s jednoduchým konštatovaním problému a naštartovala program, ktorý trval tridsať rokov a okrem iného obsahoval investície do reklamy a marketingu športu. Cieľom bolo odvrátiť negatívny trend nárastu vyššie zmienených civilizačných chorôb, kde jednou z hlavných príčin je nedostatok pohybu. A dnes je Kanada jednou z mála krajín západnej civilizácie, ktorej sa darí zastaviť tento negatívny trend. V ďalších krajinách, vrátane Slovenskej republiky, vzrastá počet pacientov trpiacich civilizačnými chorobami a dochádza k zhoršovaniu zdravotného stavu mládeže, ktorá už takmer nevstáva od počítačov. Už dnes je jasné, že za pár rokov nebudeme schopní finančne pokryť náš zdravotný systém. Plán, ktorý zvolila Kanada je jednoduchý a zrozumiteľný, znamená však zásadné prehodnotenie významu športu pre modernú spoločnosť. Chceme mať majstrov sveta a olympijských víťazov? Áno, iste že chceme, ale ešte viac musíme chcieť, aby sa športu venovalo čo najviac ľudí. (Dnes tiež v Kanade najviac štátnych peňazí nedostávajú tie športové zväzy, ktoré majú šancu na úspechy v najvyššie hodnotených medzinárodných súťažiach ako sú Olympijské hry a majstrovstvá sveta, ale tie, ktoré majú najviac aktívnych, pravidelne športujúcich členov.)


Výskumná úloha univerzity v Quebecu

Na Univerzite v Quebecu týmito a podobnými úvahami celý projekt kin-ball začal. Najjednoduchšie a najprístupnejší pohybová aktivita je beh. Ako teda prinútiť ľudí behať? To bola prvá otázka. Ďalšou podmienkou bolo, aby nová aktivita bola zábavná a nestresujúca, aby sama táto aktivita motivovala ľudí k jej prevádzkovaniu a tiež, aby to bola kolektívna činnosť, ktorá si vyžaduje spoluprácu a bude ju možné využiť aj v školskej výučbe. Zároveň nesmie byť náročná na technické vybavenie, ani na získanie potrebných zručností.


Možnosti a obmedzenia existujúcich kolektívnych hier

Tu sa priamo ponúka využitie kolektívnych športových hier. Avšak pri bližšom pohľade zistíme, že žiadna z existujúcich kolektívnych športových hier nespĺňa podmienky zadania Quebeckej univerzity. V Kanade najobľúbenejší kolektívny šport, ktorým je hokej, kladie značné nároky na technické vybavenie aj na výcvik v základných zručnostiach. Futbal, hra ktorá je na tom o niečo lepšie pokiaľ ide o technické vybavenie, má s hokejom spoločné to, že to už nie je čisto kolektívna hra. Futbal aj hokej má svojich sólistov, svoje primadony, na ktoré ostatní spoluhráči hrajú. Súperiace mužstvo zasa nasadzuje, doslova obetuje niektorých hráčov, aby bránili v hre týmto sólistom. Pre mnohých hráčov tak kolektívne športové hry predstavujú namiesto uvoľnenia napätia, iba ďalšiu stresujúcu udalosť.


Vznik novej kolektívnej športové hry, prvé využitie terapie

A tak bolo jasné, že musí vzniknúť nová športová hra. Iniciátorom myšlienky novej kolektívnej športové hry bol Mario Demers, učiteľ telocviku z Quebeckej univerzity. Po prvom nápade nasledovali dva roky vývoja než došlo k oficiálnemu predstaveniu hry, ktorá dostala meno kin-ball, do slovenčiny prekladáme ako „lopta v pohybe“. Hra sa najprv začala používať ako terapia pre deti, ktoré majú problémy so seba presadzovaním sa v kolektíve. Prvé kin-ballová mužstvá v Kanade začali vznikať v liečebných centrách, ktorá sa zaoberajú alergiami, bolesťami hlavy, obezitou, závislosťami či pomáhajú pri odstraňovaní neproduktívnych reakcií, vady reči – ako je napríklad zajakavosť.


Rozšírenie kin-ballu do ďalších oblastí, fitness a športové hry

Po úspechu využitie hry na terapeutické účely začal kin-ball postupne prenikať do školskej výučby, pretože zároveň predstavuje ideálny program pre hodiny telesnej výchovy. Kin-ball je možné využiť pri koedukovanej výučbe. Kin-ball je nesmierne variabilná hra, ktorá spĺňa požiadavky kladené na školský telocvik a to nielen pri rozvoji fyzických, psychických schopností a morálnych hodnôt.


Šírenie kin-ballu z Kanady do ďalších krajín

Ďalším impulzom v rozvoji kin-ballu bolo jeho rozšírenie za hranice Kanady. Po roku 2000 začínajú vznikať kluby po celom svete. V Európe dnes existujú národné zväzy vo Francúzsku, Belgicku, Španielsku, Dánsku, Švajčiarsku, Nemecku a Česku. (Kin-ball vo svete) V mnohých ďalších krajinách prebiehajú prípravné práce na organizáciu súťaží. Kin-ball má dnes ambície stať sa olympijským športom, pretože zmysel tohto športu zodpovedá pôvodným olympijským ideálom porozumenia, priateľstva, solidarity a fair play.


Podstata a princípy hry

Kin-ball zo svojej podstaty vylučuje vyhranený individualizmus, hru na jedného hráča alebo hru na potlačenie jedného hráča alebo tímu. V pravidlách sú ustanovenia, ktoré bránia potláčaniu individuality. Nezáleží na telesnej stavbe, ako je kto malý, veľký, tučný alebo chudý. V tíme sa uplatnia hráči, ktorí by mohli hrať basketbal, ale rovnako tak aj hráči menšej postavy. Kin-ball je predovšetkým založený na spolupráci všetkých hráčov.

Zároveň môže byť kin-ball vynikajúcou prípravou pre ostatné športy. Podľa štúdie Auburn Univerzity v Alabame, je každý člen tímu v pohybe najmenej 72 % herného času, čo je ďaleko najviac zo všetkých kolektívnych hier.


Fair play, spolupráca

Kin-ball je hra, ktorej princípom je fair-play, a tento princíp je zahrnutý už v pravidlách hry. Nejedná sa teda len o deklarácii ako tomu býva v iných kolektívnych športoch. V kin-balle nie je možné jedného hráča z tímu strategicky vylúčiť, že by nehral pretože to ostatným ide lepšie. Pri podaní, aby bolo platné, sa všetci hráči musia lopty dotýkať. Hrajú proti sebe tri tímy, nemôže dôjsť k nedôstojným výsledkom.

Všetky prejavy agresivity, zastrašovanie aj obyčajné neslušnosti voči akýmkoľvek účastníkom hry a to aj voči divákom sú prehreškom proti pravidlám a sú už v prvom náznaku postihované.


Prístupnosť hry, priestorovo, sociálne

Hra je prístupná všetkým sociálnym vrstvám. Stačí vám jednu loptu a môžete začať hrať – a to v podstate kdekoľvek, kde je voľná hracia plocha. Nepotrebujete stĺpiky, bránky, siete. Hracia plocha nemusí byť ohraničená. Ak hráte v telocvični sú hranicami hry steny, strop a podlaha telocvične. Hru možno hrať v rôznych variantoch prispôsobených nielen priestoru, ale aj počtu dostupných hráčov i času určenému na hru.


Stručné zhrnutie hry kin-ball

• Nevyžaduje dlhé školenia – po 15 minútovom predstavení hry môžete začať hrať.
• Jednoduché vybavenie – začať hrať je možné len s loptou a rozlišovacími dresy.
• Hra je vhodná pre terapiu, rehabilitáciu, fitness, pre školy aj športové kluby.
• Kin-ball zo svojej podstaty nezvýhodňuje žiadnu sociálnu skupinu.
• V kin-balle nemožno získať výhodu na základe telesnej stavby hráčov.
• Pozícia všetkých hráčov na ihrisku je na rovnakej úrovni.
• Kin-ball je ideálna integračná hra pre športovcov s hendikepom.