Kin-ball na Slovensku


Myšlienku propagácie, šírenia a podpory kin-ballu na Slovensko prináša IMA – Ideálna mládežnícka aktivita (www.ima.sk).

IMA v rámci svojej 22 ročnej existencie podporila rozvoj mnohých netradičných športov na Slovensku. V roku 2013 sme prostredníctvom internetu našli novú hru kin-ball. Rozhodli sme sa ju vyskúšať na niekoľkých letných podujatiach našej organizácie, kde mala obrovský úspech medzi všetkými vekovými kategóriami. Na hodnotiacom stretnutí dobrovoľníkov sme sa dohodli, že vyskúšame hru ponúknuť na spestrenie činnosti našich základných kolektívov. Potrebné informácie (pravidlá, metodiku, súťažný systém) nám ponúkol český zväz kin-ballu (Český svaz kin-ballu – www.kin-ball.cz). V októbri 2013 sa štyria dobrovoľníci našej organizácie zúčastnili školenia trénerov kin-ballu v Pardubiciach za účasti hlavného metodika medzinárodnej federácie. Tu sa začala aj úzka spolupráca našej organizácie s ČZK. Dohodli sme formu spolupráce a pomoci pri šírení kin-ballu na Slovensku. Následne sme podpísali zmluvu s medzinárodnou kin-ballovou federáciou IKBF a v súčastnosti propagujeme kin-ball na Slovenských školách.

IMA prichádza s ponukou nového športu, ktorý vymysleli kanadskí učitelia telesnej výchovy pre rovnaké problémy, aké prekonávame v súčasnej dobe u nás. Lekári, ale aj učitelia telesnej výchovy na Slovensku upozorňujú na pokles pohybovej gramotnosti detí a mladých ľudí. Chýba motivácia venovať sa pohybovým aktivitám. Hodiny telesnej výchovy sú často z pohľadu detí nezáživné a deti sa, žiaľ, aj s pomocou rodičov vyhýbajú aktívnemu športovaniu. Kin-ball alebo v preklade „lopta v pohybe”, dáva možnosť zapojiť sa do hry trom štvorčlenným družstvám. Základom hry sa dá naučiť za 15 minút a prvýkrát sa môžu deti a mládež na vlastnej koži presvedčiť, že pohyb môže byť aj zábavný. Každý člen družstva musí byť aktívny – až 72 % času je každý z hráčov v pohybe. Tento nový šport bol pôvodne určený pre ZŠ a SŠ. Jeho univerzálnosť však priťahuje aj celé rodiny i starších ľudí. Kin-ballom chceme prispieť k zatraktívneniu telesnej výchovy na školách a zlepšeniu pozície učiteľov telesnej výchovy.

Kin-ball na Slovensku

Už hráme Kin-ball - Google MAPS


Vážený pán / pani,

obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc a podporu pri uvedení nového športu na Slovensku. Loptová hra kin-ball vznikla v Kanade z podnetu vlády na vytvorenie novej športovej disciplíny pre deti, mládež a dospelých s tým, aby hra bola dynamická, psychologicky podnietila jedinca na pohyb a hlavne, aby bola motivujúca a zábavná. Hra je už zastúpená v mnohých štátoch celého sveta a zaznamenáva veľa úspechov v práci pedagógov i trénerov.

Počas jari 2014 sme dokončili registráciu Slovenskej kin-ballovej federácie a podpísali sme zmluvy s Medzinárodnou federáciou kin-ballu o zastúpení tohto športu na Slovensku.

V novembri 2015 sa podarilo Ideálnej mládežníckej aktivite akreditovať kin-ball ako program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“, kliknite pre viac informácií.

A vo februári 2017 sa podarilo Ideálnej mládežníckej aktivite akreditovať kin-ball ako program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy II“, kliknite pre viac informácií.

Obe akreditácie zmenou príslušného zákona boli rokom 2019 ukončené. Z tohto dôvodu sme v roku 2020 podali žiadosť a získali novú akreditáciu na inovačné vzdelávanie pre učiteľov prvého stupňa ZŠ, učiteľov druhého stupňa ZŠ - učiteľ TšV, vychovávateľov a školských trénerov. Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania nájdete TU.

Radi by sme Vás požiadali o spoluprácu a ponúkli ukážkovú hodinu pre deti a pedagógov na vašej škole.
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: info@kin-ball.sk

Kin-ball z pohľadu telocvikára. Ako skúsiť hru na hodine TV?
https://www.telocvikari.sk/chcete-skusit-kinball-vasej-skole/