Štúdia Alabamskej Auburn Univerzity o kin-balle

Štúdia Alabamskej Auburn Univerzity, ktorá ukazuje, že kin-ball je na pohyb najnáročnejšia športová kolektívna hra, kde všetci hráči musia byť v pohybe najmenej 72 % času samotnej hry.

Týmto bolo splnené jedno zo zadania kanadskej vlády. Nová športová kolektívna hra musí byť nielen atraktívna pre mládež, ale musí také donútiť k pohybu všetkých hráčov na ihrisku bez výnimky. Zo samotných pravidiel kin-ballu vyplýva, že z hry nie je možné nikoho strategicky vylúčiť, všetci sa neustále musia zúčastňovať všetkých herných situácii.

Originál Štúdia Auburn Univerzity o kin-balle (v angličtine)