26.01.2017 ZŠ Vrbové – Prvý turnaj slovenských škôl

26.01.2017 Zorganizoval ZK IMA Kin-ball Vrbové prvý turnaj slovenských škôl.

Účasť škôl: ZŠ Vrbové, ZŠ Plevník Drieňové, Gymnázium Žilina a SOŠ Stavebná Žilina. Celkovo 6 hodín súťažilo 7 zmiešaných družstiev.

Členovia základného kolektívu IMA Kinball Vrbové zorganizovali v januári 2017 novoročný kin-ballový turnaj.

V decembri 2016 sme mali prvý turnaj nášho kolektívu, kde si svoje zdatnosti zmerali členovia spolu s ďalšími žiakmi školy. Turnaj nám priniesol obrovský záujem, nie len zo strany mládeže, ale tiež vedenia školy ZŠ Komenského Vrbové, na ktorej fungujeme a ktorá nás zastrešuje. Riaditeľka Mgr. Viera Rapantová nám vyšla opäť v ústrety, uvoľnila nám telocvičňu a vecnými cenami a sladkými odmenami podporila podujatie.

26. januára 2017 prijali pozvanie aj ďalšie školy, ktoré si vďaka organizácii IMA zaobstarali loptu a začali kin-ball hrávať. Turnaja sa zúčastnili dve stredné školy zo Žiliny a jedna základná škola z obce Plevník-Drienové, ktorá vytvorila dve družstvá. Náš kolektív vytvoril tri družstvá, ktoré boli opäť pomiešané so žiakmi školy, potencionálnymi členmi. Takto sa nazbieralo 7 tímov, zhruba 40 mladých ľudí, perspektívnych pre rozvoj daného športu na Slovensku. Podujatie prišiel opäť podporiť pán Bitter, tajomník organizácie IMA a propagátor hry na Slovensku, ktorý nám turnaj odpískal podľa pravidiel hry a pravidiel fair play a tiež nás obohatil postrehmi a skúsenosťami.

Opäť sa stretli rôzne vekové kategórie, od 12 do 16 rokov. Mladý ľudia si mohli všimnúť ako pôsobia somatické rozdieli na silu a pohybové dispozície. Kvalita súperov priniesla veľa zaujímavých herných situácií, rôzne taktiky hry a vysoký zápal všetkých hráčov. Cieľom základného kolektívu je, aby si mladý ľudia vytvárali vzťah k pohybovej aktivite, aby mali záujem o mimoškolské pohybové aktivity čím si osvojujú a upevňujú svoje pohybové návyky a dbajú o svoje zdravie. Turnajom sa opäť zvýšil záujem členov a potencionálnych členov o daný šport a pohyb. Tiež nám priniesol spoluprácu s členmi ďalších kolektívov, ktorý majú rovnaké záujmy. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať a u členov vytvorí zdravú rivalitu a dôležitú konkurenciu.