Rozhodcovia


Ideálna mládežnícka aktivita a Slovenská kin-ballová federácia sú oficiálnymi členmi medzinárodnej kin-ballovej federácie IKBF a sú výhradnými zriaďovateľmi, vlastníkmi, usporiadateľmi a organizátormi kin-ballových súťaží všetkých tried pre Slovensko, ktoré sa riadia pravidlami vydanými medzinárodnou kin-ballovou federáciou IKBF.

Úrovne rozhodcov podľa IKBF:

Level 1
– Oprávňuje k rozhodovaniu zápasov na celoštátnej úrovni s výnimkou majstrovstiev republiky.

Level 2
– Oprávňuje k rozhodovaniu zápasov na celoštátnej a medzinárodnej úrovni vrátane majstrovstiev republiky. Neumožňuje rozhodovanie zápasov na Majstrovstvách Európy alebo Majstrovstvách sveta.

Level 3
– Oprávňuje k rozhodovaniu zápasov na všetkých úrovniach, vrátane Majstrovstiev Európy alebo Majstrovstiev sveta.

Uvedené úrovne rozhodcov platia pre súťaže organizované IMA/SKF (Level 1) a pre všetky súťaže v rámci SR a medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou kin-ballovou federáciou IKBF (Level 2 a 3). Predpokladom získania týchto troch tried je overenie vedomostí a zručností skúškou podľa kritérií IKBF.