Partneri

Informácie pre partnerov

Kin-ball je jedinečný šport. Jeho hlavnou výhodou v porovnaní s ostatnými športmi sú:

Rovnaké možnosti pri hre ako sociálne tak aj športové. Začať hrať je možné hneď po úvodnej 15 minútovej inštruktáži, výhodu nie je možné získať na základe fyzickej stavby hráča, nikto nemôže byť z hry strategicky vylúčený svojimi spoluhráčmi. K hre je nevyhnutne potrebná iba jedna lopta.

Fair play nie je obyčajnou deklaráciou, ale je priamou súčasťou pravidiel, jedná sa o nekontaktnú hru, ktorá podporuje spoluprácu a vďaka svojej pohybovej intenzite, ktorá je najvyššia z kolektívnych športov pre každého hráča na ihrisku (podľa štúdie Auburn univerzity v Alabame sa jedná o minimálne 72 % celkového hracieho času pre každého hráča) je ideálnou športovou aktivitou pre školy a voľný čas.

Pre ďalšie rozšírenie hry ponúkame spoluprácu partnerom, ktorí uvažujú o možnostiach svojej propagácie. Spojte svoje meno s kin-ballom! Hlavným nástrojom prezentácie je lopta priemeru 122 cm.

Lopta je stredom hry, reklama nemôže byť lepšie umiestnená. V ostatných športoch, ako je napríklad hokej alebo futbal je táto možnosť silne obmedzená.

Kin-ballové lopty sponzorov Kin-ballová lopta priemeru 122 cm Ostatné lopty
Kin-ballové lopty sponzorov Kin-ballová lopta priemeru 122 cm Ostatné lopty

 

Výhody partnerstva:

•    zviditeľnenie sa na web stránke www.kin-ball.sk
•    propagovanie mena na všetkých reklamných materiáloch vytvorených v súčinnosti s propagáciou kin-ballu
•    zverejnenie mena na ďakovnej tabuli umiestnenej počas kin-balových turnajov a súťaží
•    rozšírenie referencií a prístup k novej cieľovej skupine
•    možnosť organizovania športových podujatí pre Vašu spoločnosť, firemné športové hry a iné

Budeme radi ak sa stanete našim partnerom. Máme niekoľko možností partnerstva. Na zápasových dresoch a loptách je priestor na reklamnú potlač. Aktuálne hľadáme generálneho partnera pre kin-ball na Slovensku, ktorý môže figurovať v názve družstiev, potlači lôpt, potlači dresov hráčov a rozlišovacích dresov, webových i facebookových stránkach, plagátoch a iných kin-balových aktivitách na Slovensku a v zahraničí. Lopta je stredom hry, reklama nemôže byť lepšie umiestnená. Hlavným nástrojom prezentácie je lopta priemeru 122 cm. Sme oficiálnym členom medzinárodnej kin-ballovej federácie.

CERTIFIKÁT pre SKF
Tento dokument potvrdzuje, že Slovenská kin-ballová federácia je oficiálne uznaným členom medzinárodnej kin-ballovej federácie IKBF so všetkými právami a privilégiami.

Slovenská kin-ballová federácia je oficiálne uznaným členom medzinárodnej kin-ballovej federácie IKBF so všetkými právami a privilégiami, a je výhradným zriaďovateľom, vlastníkom, usporiadateľom a organizátorom kin-ballových súťaží všetkých tried pre Slovensko, ktoré sa riadia pravidlami vydanými medzinárodnou kin-ballovou federáciou IKBF.

Partneri Slovenskej kin-ballovej federácie

Ideálna mládežnícka aktivita www.ima.sk

Nadácia pre deti Slovenska www.nds.sk
      Realizovali sme projekt podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa

Český svaz kin-ballu www.kin-ball.cz

Sportovní vybavení Jipast (ČR) www.jipast.cz

Websupport www.websupport.sk

 

Kin-ball vo svete

 

IKBF – Medzinárodná Kin-ballová® Federáciahttp://www.kin-ball.com/ 

Kin-ball vo svete na Google Maps

Belgicko / Belgium • http://www.kin-ball.be/    (od roku 2000)

Česko / Czechia • http://www.kin-ball.cz/    (od roku 2010)

Čile / Chile • http://www.kin-ball.cl/  (od roku 2018)

Čína / China • (od roku 2011)

Dánsko / Denmark • http://www.kin-ball.dk/ resp. http://www.aarhuskinball.dk/  (od roku 2007)

Fínsko / Finland • (od roku 2015)

Francúzsko / France • http://www.kin-ball.fr/  (od roku 2000)

Hong Kong • http://www.hkkinball.com.hk/  (od roku 2017)

Japonsko / Japan • http://www.newsports-21.com/kin-ball/  (od roku 1999)

Južná Kórea / South Korea • http://www.kinballkorea.org/  (od roku 2008)

Kanada / Canada • http://www.kin-ball.ca/  (od roku 2000)

Nemecko / Germany • http://kinball-deutschland.de/ (od roku 2005)

Rakúsko / Austria • http://www.kin-ball.at/    (od roku 2014)

Singapur / Singapore • http://www.kinball.sg/  (od roku 2015)

Slovensko / Slovakia • http://www.kin-ball.sk/    (od roku 2013)

Španielsko / Spain • http://www.kin-ball.es/  (od roku 2004)

Švajčiarsko / Switzerland • http://www.kin-ball.ch/  (od roku 2009)

Veľká Británia / Great Britain • (od roku 2018)

 

India • http://www.kin-ball.in/