Kontakt

Slovenská kin-ballová federácia

E-mail: info@kin-ball.sk

Facebook: Slovenská kin-ballová federácia

YouTube: Slovenská kin-ballová federácia

Kontaktná adresa:

Slovenská kin-ballová federácia
Borekova 52
Bratislava
821 06
Slovakia
www.kin-ball.sk

Stanovy Slovenskej kin-ballovej federácie sú zaregistrované MV-SR 24.4.2014, pod číslom VVS/1-900/90-43707.

Predsedníctvo Slovenskej kin-ballovej federácie
Predseda: Bc. Marek Pospíchal
Podpredseda: Mgr. Aurel Bitter
Členovia predsedníctva:
1.  Ing. Vladimír Manas
2.  Mgr. Ivor Dian
3.  Ing. Vladimíra Györffyová
4.  Ondrej Bielik
5.  Ivan Galamboš 

CERTIFIKÁT pre SKF
Tento dokument potvrdzuje, že Slovenská kin-ballová federácia je oficiálne uznaným členom medzinárodnej kin-ballovej federácie IKBF so všetkými právami a privilégiami.

Slovenská kin-ballová federácia je oficiálne uznaným členom medzinárodnej kin-ballovej federácie IKBF so všetkými právami a privilégiami, a je výhradným zriaďovateľom, vlastníkom, usporiadateľom a organizátorom kin-ballových súťaží všetkých tried pre Slovensko, ktoré sa riadia pravidlami vydanými medzinárodnou kin-ballovou federáciou IKBF.

Kin-ball na Slovensku

Kin-ball vo svete