Prvý celoslovenský medziškolský turnaj v kin-balle 2018

Snažíme posunúť Kin-ball na vyšší stupeň a najväčšou motiváciou pre deti je súťaženie a porovnávanie sa s inými.
To ich následne vedie k ďalšiemu trénovaniu a zlepšovaniu sa.

Prvý celoslovenský medziškolský turnaj v kin-balle 2018

Preto sme organizovali prvý celoslovenský turnaj pre deti a mládež v troch kategóriách:

1. kategória: žiaci 4.-6. ročníka ZŠ (1. ročník osemročných gymnázií),
2. kategória: žiaci 7.-9. ročníka ZŠ (2.-4. ročník osemročných gymnázií),
3. kategória: žiaci stredných škôl a gymnázií.

fotogaléria

https://www.facebook.com/kinballsk/posts/2055037994718828

Termín: 10.05.2018.

Miesto: Mestská športová hala Trnava (Rybníková 576/15, 917 01 Trnava)