V roku 2016 sme 20 prezentácii realizovali vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu „Deti v bezpečí“ poisťovne Kooperativa.

Nadacia pre deti Slovenska  

Kooperativa


Ostatné prezentácie realizujeme vďaka našim sponzorom a partnerom.