ŠKOLENIA ROZHODCOV

24. Apríla 2016 sa uskutočnilo medzinárodné školenie rozhodcov úrovne 2 podľa kritérií IKBF (Referee level 2)
v Pardubiciach, Česká republika. Školiteľom bol hlavný metodik IKBF Pierre-Julien Hamel. fotogaléria

Slovenskými rozhodcami, ktorí úspešne splnili kritériá IKBF pre úroveň 2 (Referee level 2) sú:
Vladimír Manas, Ondrej Bielik, Aurel Bitter a Juraj Gacho

Rozhodcovia kin-ballu na Slovensku
Na fotke: Vladimír Manas, Ondrej Bielik, Marek Pospíchal, Aurel Bitter, Juraj Gacho a Pierre-Julien Hamel (17.10.2015)

17. Októbra 2015 sa uskutočnilo medzinárodné školenie rozhodcov úrovne 1 podľa kritérií IKBF (Referee level 1)
v Hradci Kralové, Česká republika. Školiteľom bol hlavný metodik IKBF Pierre-Julien Hamel. fotogaléria

Slovenskými rozhodcami, ktorí úspešne splnili kritériá IKBF pre úroveň 1 (Referee level 1) sú:
Vladimír Manas, Ondrej Bielik, Marek Pospíchal, Aurel Bitter a Juraj Gacho